Mobile Menu

Zonde en Spijt

05/03/2017 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Veel mensen spreken over karma. Sommige mensen gaan daar op een fatalistische wijze mee om. Men zegt dan vaak: ‘Dit zal mijn karma wel zijn, dus ik moet het doen.’ Een fatalistische gedachte, die soms juist maar meestal niet juist is, omdat karma vanuit dát denken gezien wordt als een negatieve lotsbepaling. Karma is géén lotsbepaling: karma is dat wat je zelf neerlegt in het leven. Het is juist iets wat je zelf kiest volgens eigen vrije wilsbeschikking, op grond van wat je in eerdere incarnaties al of niet hebt gedaan en al of niet hebt ervaren. Daisha vertelt de bewogen lezing van Br. Astra (Lichtsferen.com). Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.