Mobile Menu

Waardevolle Adviezen

20/03/2016 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Hoe ga je om met de wereld die in crisis is en waar overal geweld is? Hoe ga je om met ernstige ziekten, zoals kanker bijvoorbeeld? Hoe kan ik altijd vanuit mijn hart handelen en spreken? Wat is mededogen en wat is de kracht ervan? Teresa van Avila beschrijft God als een mooi paleis. Ze zegt: ‘‘Op vele wijzen deelt God zich in visioenen aan de ziel mee, soms wanneer ze bedroefd is, andere keren wanneer haar een zware beproeving wacht, en nog andere keren wanneer Zijne Majesteit in haar zijn genoegen wil vinden of haar genoegen wil schenken.’ Daisha vertelt en legt uit! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.