Mobile Menu

Seks, Spiritualiteit en onze Ziel

10/04/2016 om 21:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zielentaal

‘Seksualiteit is een uitdaging omdat we iets moeten aanvangen met de levenskracht die zich tussen de vrouwelijke en mannelijke polen weerkaatst. Een liefdevolle, doelbewuste verhouding die lichamelijke intimiteit inhoudt, is één manier, en dat pad biedt de mogelijkheid tot grote geestelijke groei.’ dit stelt Edgar Cayce in de diverse lezingen die hij gaf betreffende seks. Een verstoring op het gebied van seksualiteit geeft ook een verstoring op fysiek, mentaal of geestelijk gebied en andersom. Terwijl we als Ziel juist gekomen zijn om een totale balans in onszelf te creëren. Hoe kunnen we dat bereiken? Daisha vertelt en legt uit! Heb je vragen of wil je wat vertellen? Doe het via de chat of telefonisch: 0575-502264. Kijk ook eens bij www.daishadewijs.nl