Mobile Menu

Sai Baba, zijn leven, zijn werk

17/01/2016 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

‘Op het pad van liefde zijn drie stadia te onderscheiden, namelijk karma-yoga (het pad van handelen), bhaktiyoga (het pad van toewijding) en jnanayoga (het pad van wijsheid). Deze drie zijn niet te scheiden. Je kunt niet één van deze wegen volgen en de andere twee laten liggen. Ze overlappen elkaar, vullen elkaar aan en hebben dezelfde basis, namelijk Liefde.’zegt Sai Baba. Sai Baba geeft ons richtingaanwijzers die de basis vormen voor het bereiken van zelfverwerkelijking. Leringen en oefeningen die de geest tot rust brengen, zodat we uiteindelijk het pad dat tot God leidt vinden. Daisha vertelt over Sai Baba’s leven en werk. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.