Mobile Menu

Reïncarneren Dieren?

02/10/2016 om 21:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zielentaal

Er is weinig te vinden over de Ziel van de dieren. Heeft het dier een Ziel? Is het mogelijk dat dieren reïncarneren? En zo ja, komen ze dan terug in hetzelfde ras? Kunnen dieren, als reïncarnatie zou bestaan, ook een keer mens worden? H. Blavatsky schreef: ‘Dat men het dier ‘zielloos’ noemt betekent niet dat men aan het dier, van de laagste tot de hoogste soort, geen ziel toeschrijft, maar alleen dat men het geen bewuste overlevende ego-ziel toekent.’ Heeft ze gelijk of is het toch anders? Daisha vertelt en legt uit! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat. Kijk ook eens bij www.daishadewijs.nl