Mobile Menu

Pasen!

16/04/2017 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Ter gelegenheid van het Paasfeest vroeg men Edgar Cayce, de ziener, de betekenis van dit feest.  Zijn antwoord was: “Wie zoekt die vindt. Voor elke Ziel die de naam van Christus genoemd heeft zou dit een tijd moeten zijn van zich opnieuw toewijden als een ware boodschapper van Hem onder en bij de mensen. Wie herdenken de wederopstanding van Jezus.’ Wat betekent dat voor ons? Waarom kwam Hij op aarde om aan het kruis te sterven? Daisha vertelt de uitleg die Edgar Cayce geeft aan Pasen! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.