Mobile Menu

Palmpasen!

09/04/2017 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Het feest van de intocht van Jezus in Jerusalem. Een Kosmisch Bewuste Mens zit op een eenvoudige ezel met een palmtakje, met vrede en geluk en welzijn. Hij die het grote voorbeeld was in eenvoud zit op een ezeltje. 2000 jaar geleden werd Hij niet begrepen en zagen ze in Hem een nieuwe Koning. Een koning die de joden moest verlossen van het Romeinse juk. Maar zoals wij allen weten; Zijn Koninkrijk was niet van hier. Daisha vertelt over Palmpasen vanuit het gezichtspunt van Jozef Rulof en anderen. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.