Mobile Menu

Ode aan het Vrouwelijke!

14/05/2017 om 21:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zielentaal

Het vrouwelijke geeft vorm aan het Universum, zij geeft leven aan het ontastbare en maakt het zo tastbaar. Zij zorgt voor een structuur waarin het leven volledig kan groeien en bloeien. Zij werkt vanuit liefde, omdat haar ware aard liefde is voor alles dat leeft. Het vrouwelijke vertegenwoordigt de reis van het Ideale naar het Actuele en andersom. De vrouw is met haar ondoorgrondelijkheid een speciaal wezen, de helderste bron van weten. Daisha vertelt over het bijzondere vrouwelijke in ieder mens. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat. Kijk ook eens bij www.daishadewijs.nl