Mobile Menu

Nag Hammadi Geschriften

12/03/2017 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Een boer, wonend in Nag Hammadi, in Egypte, was in 1945 bezig de vruchtbare aarde van een oud kerkhof in grote manden te laden met de bedoeling deze daarna over zijn akker uit te strooien. Het oude kerkhof, dat allang niet meer in gebruik was, lag in de buurt van een ruïne, waarvan we ondertussen weten dat die van een klooster geweest moet zijn uit de eerste eeuwen na Christus. Tijdens zijn graafwerkzaamheden stuitte de boer plotseling op een grote aarden kruik. Hij vroeg zich af wat zich daarin zou kunnen bevinden. Het waren de Nag Hammadi Geschriften, een zeer belangrijke vondst, die de verhalen rond Jezus sterk veranderde. Daisha vertelt! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.