Mobile Menu

Leefde je ooit bij…  de Katharen?

30/10/2016 om 21:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zielentaal

Zouden er Katharen in de huidige tijd geïncarneerd zijn? Ben jij daar soms een incarnatie van? De Katharen zijn jarenlang vervolgd, omdat ze een eigen zienswijze op het leven hadden. Ze werden als ketters gezien en op gruwelijke wijze door de Kerk omgebracht. Terwijl ze juist de vrienden van God waren, zo noemde zij zich ook. Catharos, waar hun benaming van afstamt, betekent zuiver en dat waren ze ook: vredelievende, zuiver levende mensen. Ze leefden vegetarisch, vloeken of leugens vertellen waren bij hen verboden, ook mochten ze niemand doden. De Katharen geloofden in reïncarnatie. Zij geloofden dat eenieder de Goddelijke vonk in zich heeft en verplicht is om deze wetenschap aan iedereen over te brengen. Daisha vertelt en legt uit! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat. Kijk ook eens bij www.daishadewijs.nl