Mobile Menu

Ingrijpende veranderingen

21/03/2017 om 21:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Daisha’s Transformatie Academie

Uiteindelijk streeft ieder mens naar geluk, wat dat dan ook pre­cies moge zijn. In de praktijk komt dat geluk nogal eens in het ge­drang, doordat overheden en bedrijven in de steeds sneller veran­deren­de wereld min of meer ad hoc maatregelen treffen met de bedoeling om de zaak nog enigszins in het gareel te houden. Vaak schieten deze maatregelen ern­stig tekort, omdat ma­na­gers en politici de situatie niet goed kunnen overzien en inschatten, waardoor al­ler­lei mensen in de problemen raken. Daisha vertelt over de patronen in onze samenleving. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat. Kijk ook eens op www.wellenberg.nl/consulten