Mobile Menu

het verhaal van de twee Maria’s

14/08/2016 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Morgen is het het feest van Maria ten Hemelopneming. Volgens de legendes stierf de moeder van Jezus op 64 jarige leeftijd in het jaar 48. Alhoewel dat ze de eretitel heeft als Moeder van God is er weinig over haar geschreven. De verhalen die er zijn, zijn mondeling doorgegeven. Over Maria Magdalena, de vrouw van Jezus, komt steeds meer informatie naar boven. Daisha vertelt de verhalen die bekend zijn over deze twee bijzondere vrouwen van Jezus. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.