Mobile Menu

Het Goede Hart

06/03/2016 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

‘Wanneer je in staat bent om je goede hart en je geest te ontwikkelen dan kun je de wensen van alle voelende wezens vervullen. Het goede hart is onbetaalbaar. Het is kostbaarder dan wat ook ter wereld.’ Dat zegt Lama Zopa Rinpochee, en hij vervolgt: ‘Als je van je geboorte tot je dood je leven niet laat leiden door het goede hart dan is er geen geluk. Je leven is dan leeg.’ Daisha vertelt wat Lama Zopa Rinpochee bedoeld met het goede hart en hoe dat je leven kan verrijken! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.