Mobile Menu

Filosofie van de mensenrechten

19/08/2015 om 20:00 uur

Presentatie:
Paul Cliteur en Bart Stapert

Wij Mensen

Guantanamo Bay, vrouwenbesnijdenis, verdwijningen, massamoorden en religieus geweld: dagelijks worden wereldwijd de rechten van de mens geschonden. Toch is er veel gewonnen sinds de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaardden. Maar, recht hebben is nog altijd niet hetzelfde als recht krijgen. In ‘Mensenrechten’ illustreren wetenschappers en deskundigen uit de praktijk aan de hand van concrete voorbeelden welke kracht er uitgaat van mensenrechten, maar ook welke beperkingen het recht kent. Home-Academy.nl ISBN: 9789085306443 Nog de hele week te beluisteren bij Uitzending gemist.