Mobile Menu

EMED zijn leven aan Gene zijde

18/03/2018 om 20:00 uur

Presentatie:
Sander de Wijs

Boeken Nieuws

Door een diepgaand onderzoek van het leven tot de dood komt men stap voor stap tot de overtuiging dat de mens, als het middelpunt in de evolutie, zijn geestelijke groei nooit in één enkel leven kan vervolmaken. Om dit in een, voor ieder belangstellende, begrijpende vorm te gieten, heeft de schrijfster- geïnspireerd door haar leidsman Emed- in dit boek geprobeerd de lezer te begeleiden bij het vinden van een antwoord op de vraag: ”Is er een bewust voortbestaan en op welke wijze leven zij, die dit aardse bestaan beëindigd hebben, voort in hun nieuwe bestaan? A.J.G. Strengholt’S Boeken Anno 1928 B.V, ISBN 9789049400477