Mobile Menu

Eénwording en eenvormigheid!

12/10/2017 om 20:00 uur

Presentatie:
Joep Leerssen

Ons Moederland

Het nationalisme beheerst sinds twee eeuwen het Europese politieke denken. Het is een onderwerp waarbij iedereen zich betrokken voelt en waarover iedereen een mening heeft. Het leidt tot hevige debatten en geschillen in de samenleving. Vaak worden begrippen als ‘natie’ en ‘nationalisme’ daarbij in tegenstrijdige en uiteenlopende betekenissen gebruikt en met een gebrekkige kennis over de cultuurhistorische achtergronden. Joep Leerssen zet alle zaken op een rij. Home-Academy Publishers ISBN 9789085300441 Nog de hele week te beluisteren bij Uitzending gemist.