Mobile Menu

Een nieuwe beschaving

11/10/2015 om 20:00 uur

Presentatie:
Sander de Wijs

Boeken Nieuws

‘Wat de werkelijkheid is, zou slechts door jouw eigen wezen moeten worden vastgesteld.’ Anastasia. Dat er iets moet veranderen, als we niet verder willen meewerken aan de uitputting van de aarde en van een groot deel van de mensheid, staat voor steeds meer mensen als een paal boven water. Maar wat moet er dan eigenlijk veranderen en hoe bewerkstellig je dat als individu? Veel initiatieven en oplossingen, hoe waardevol ook, bouwen voort op de heersende denkbeelden (bijv. de economie/consumentisme als basis voor onze welvaart) en het daarmee samenhangende en ogenschijnlijk onontkoombare geest- en creativiteits-inperkende markt- en rendementsdenken. Uitgeverij Schilpadboeken, ISBN 9789077463277. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.