Mobile Menu

de Vrije Wil en de Toekomst!

02/08/2015 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

De mens denkt dat hij een vrije wil heeft, maar is dat ook zo? En als dat niet zo is, wie bepaalt dan wat? Ons voorgenomen plan of zijn er andere krachten aan het werk? Een van de vele talenten die de mens bezit is de gave om de toekomst te voorspellen. Het is een geboorterecht, ofschoon er weinig mensen zijn die deze gave hebben ontwikkeld. Er zijn soms mensen die deze kracht zichzelf toeschrijven, doch die deze gave misbruiken. Daisha vertelt wat in het boek ‘de Openbaring van Ramala’ staat over de vrije wil en de toekomst. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.