Mobile Menu

De Moderne Mens

28/03/2017 om 21:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Daisha’s Transformatie Academie

Aanvankelijk leidden de mensen een bestaan, waarbij ze als jager-verzamelaar op zoek gingen naar voedsel, drinken en andere zaken die nodig waren om te overleven. Gewoonlijk hadden ze geen vaste woon- of verblijfplaats en trokken rond als nomaden in groepjes van hooguit vijftig personen. Daarbij moesten ze steeds weer op zoek naar nieuwe gebieden om voldoende voedsel en water te kunnen vinden. De moderne mens kan weten­schap en technologie tot ontwikkeling brengen, waardoor allerlei onomkeerbare economische, maatschappelijke en cultu­rele ontwik­kelingen kunnen ontstaan. Maar kunnen we ook overzien wat we teweeg brengen? Daisha vertelt hoe alles zich heeft ontwikkelt en welk nut dit heeft! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat. Kijk ook eens op www.wellenberg.nl/consulten