Mobile Menu

de Huidige Wereld

10/09/2017 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

(Herhaling) Waarom wordt er zoveel geleden in de huidige wereld? Veel mensen beschouwen de hemel als een plek van puur geluk, een plek waar geen lijden bestaat. Moeten we dan wachten tot we in de hemel zijn? Nee, geluk ontstaat uit begrip en liefde. Elk mens snakt daarnaar en toch ontbreekt het vaak aan begrip en liefde naar de ander. Om het lijden van anderen te kunnen begrijpen, moeten we ons eigen lijden helderder zien, ernaar luisteren en het observeren. Daisha vertelt wat Thich Nhat Hanh in zijn boek Burgerschap daarover zegt. Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.