Mobile Menu

Daden van Barmhartigheid

05/06/2016 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Met het openen van de Heilige Deur startte Paus Franciscus het Jaar van Barmhartigheid. Van oudsher, nog van ver voor onze jaartelling, werd deze traditie elke vijftig jaar gehouden. Het jaar om de ballast van het verleden af te werpen en een nieuwe start te maken. Om de tederheid van mens tot mens opnieuw te herontdekken. Het is van oorsprong een jaar om de zwakke en uitgestoten mensen opnieuw tot hun recht te laten komen. Schulden werden kwijtgescholden en slaven vrijgelaten. Wat kunnen wij doen in dit jaar van Barmhartigheid? Daisha geeft voorbeelden en legt uit! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.