Mobile Menu

Bijzondere Vrouwen

14/05/2017 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Vrouwen hebben een altijd al bijzondere rol gespeeld door de eeuwen heen. De een zorgde er voor dat de handelingsonbekwaamheid van de vrouw werd afgeschaft. Volgens een wet waren vrouwen zodra zij trouwden ondergeschikt aan hun echtgenoot en mochten zij geen beroep meer uitoefenen. Corry Tendeloo zorgde er voor dat deze wet in 1955 werd afgeschaft. Pacohontas lijkt een bedacht verhaal, maar deze vrouw heeft werkelijk bestaan en veel goeds gedaan. En dan de Maria zieneres van Amsterdam, Ida Peerdeman, de 56 authentieke verschijningen van Maria werden pas na haar dood erkend. Daisha vertelt over deze en andere bijzondere vrouwen. Hun verhaal kan ons voorbeeld zijn! Heb je vragen of wil je wat vertellen, doe het via de chat.