Mobile Menu

Atlantis, het verleden geopenbaard!

25/02/2018 om 11:00 uur

Presentatie:
Daisha de Wijs

Zondagsdienst

Wanneer iemand een probleem heeft dan zijn er vaak bijkomende lessen te leren. Dat is ook het geval geweest van onze Aardse wereld. Herodotus formuleert onze geschiedenis opnieuw met de ware geschiedenis van Atlantis en andere beschavingen, opvolgers van de moeder-vader beschaving van de Aarde. De beschaving van Lemurië ging vooraf aan de Atlantische. De spirituele leringen waren in essentie dezelfde en werden bij de Atlantiërs in het bewustzijn gebracht toen zij, in die vroege levens, leefden als Lemuriërs. Daisha vertelt verder over Atlantis en de geheimen van het verleden. Wil je wat vragen of vertellen, doe het via de chat!